Tjenester og priser

Priser

SynsundersøkingKr 840,-
Førarkortattest u/styrkeutmålingKr 390,-
Nytilpassing av linserKr 1080,-
KontaktlinsekontrollKr 740,-
Undersøking av tørre augerKr 475,-
SynstreningFrå kr 200,-

Bestill time